Les preguntes més habituals

Per què acollir infants sahrauís?

 • Treure els infants de les dures condicions dels Campaments a l’estiu. Evitar que els infants passin els mesos d’estiu al desert, on les condicions climatològiques són extremadament dures: la temperatura pot arribar als 50ºC, unit a l’escassetat d’aigua i aliments.
 • Dur un control sanitari. Diagnosticar i tractar tots els aspectes sanitaris que presenten els nins i nines per evitar el desenvolupament de malalties greus i proporcionar-los una major qualitat de vida.
 • Fer una tasca de difusió i conscienciació. Recordar i sensibilitzar la ciutadania de les Illes Balears que el conflicte sahrauí persisteix i s’agreuja dia a dia. Per tant, els infants es converteixen en ambaixadors de la pau del seu poble, essent rebuts per les autoritats de la comunitat.

Quins són els requisits per ser família acollidora?

 • La família d’acollida ha de tenir una situació social i econòmica normal i estable.
 • Habitatge en condicions adequades
 • No importa si la família d’acollida és monoparental o si està formada per una parella del mateix sexe.
 • La família ha de celebrar una entrevista amb el treballador social o psicòleg del projecte per tal que sigui informada del programa i decidir sobre la idoneïtat de la família.
 • Aportar els Certificats Negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals

Quin és el compromís de la família acollidora?

 • Els nins i nines sahrauís vénen a les Illes durant dos mesos, entre els mesos de juliol i setembre, temps durant el qual les famílies d’acollida han de responsabilitzar-se íntegrament d’ells/elles i vetllar pel benestar del menor.
 • La família d’acollida ha d’assistir amb el nin/nina a les activitats conjuntes que s’han programat; com ara revisions mèdiques, visites institucional, etc,  que a més a més són considerades per l’associació com obligatòries. Aquestes, són en benefici de l’infant, que té l’ocasió de tornar-se a veure amb els seus amics i familiars sahrauís.
 • És de gran importància, també, el compromís de les famílies acollidores per garantir l’assistència dels nins i nines als actes i visites institucionals perquè, a més d’agrair a les autoritats la contribució de les Institucions al Programa, donen visibilitat social i política al drama del poble sahrauí davant la societat civil i política de la nostra comunitat, i reforcen la justícia de la seva causa que defensen els responsables sahrauís dins l’escena internacional. La família es posarà en contacte amb l’associació per rebre suport per a la resolució de dificultats en l’àmbit sociofamiliar.
 • Al manco un membre de la família ha de fer-se soci o sòcia de l’associació.

Quin és el compromís de l’Associació amb la família acollidora?

 • Cada grup de famílies d’una mateixa zona geogràfica tendrà un responsable de família, aquest serà l’encarregat d’informar les famílies i la persona connectora entre la família i l’Associació.
 • L’Associació serà l’encarregada d’organitzar les visites institucionals, visites als especialistes mèdics, actes lúdics per als infants i la resta d’activitats previstes durant l’estança dels nins i nines.