Presentació

L’Associació d’amics del poble sahrauí de les Illes Balears ha posat en marxa el programa Vacances en Pau per a l’estiu 2022CARTELL VEP VACANCES 2022

Aquest és un projecte humanitari de caire solidari amb el Poble Sahrauí. L’acollida d’infants sahrauís, de 8 a 12 anys, per part de famílies de les Illes Balears és l’eix central.

L’acolliment és un acte de solidaritat amb aquests nins i nines i amb aquest poble. També implica la sensibilització de la població civil i política de l’Estat espanyol amb el conflicte del Sàhara Occidental que ve des de 1975 en què el Regne del Marroc va envair el territori del Sàhara Occidental fins aquell moment colònia espanyola.  Malgrat les resolucions de l’ONU i la legalitat internacional, a hores d’ara el Sàhara Occidental continua ocupat militarment pel Marroc i les seves riqueses espoliades mentre el poble sahrauí resta dividit entre una part que pateix les violacions dels seus drets sota l’ocupació dins la seva pròpia terra i una altra part que malviu en Campaments de Refugiats, tot depenent de la solidaritat internacional, a l’inhòspit desert algerià vora Tindouf.  D’aquests Campaments de Refugiats és d’on vénen els nins i nines acollits dins el programa Vacances en Pau.

L’estada a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera  té una durada de dos mesos, juliol i agost, implica a 100 nins i nines sahrauís, 100 famílies acollidores i un grup, cada vegada major, de voluntaris/es de diferents professions.

Aquest projecte esta finançat per la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma. Tambè col·laboren altres ajuntaments de diferents municipis de les illes.

CARTELL VEP VACANCES 2022